Strategi, navn og løsninger for klynger og nettverkssamarbeid. 2015 – 2018.