Kanalvalg 2002. Forbedring av brukertilbud digital-TV. 2001 – 2003.