Konseptutvikling av Digitalt ledsagerbevis. 2020 – 2022.