Flere prosjekter knyttet til solcelleteknologi, flyktninger, bærekraft m.m. 2017 – 2021.