Bransjeerfaring


Alt som kan digitaliseres og endres, blir bedre og mer effektivt når det blir gjort riktig. Men det holder ikke å kunne mye om markedsføring, design og teknologi. Man må forstå målgrupper, deres behov og hvordan verdier skapes i ulike bransjer. Her er noen utvalgte bransjer BARE DIGITAL har erfaring med.


Bank/finans/forsikring – Virksomheter som utvikler og leverer tjenester innen finansielle næringer.

Bygg/eiendom – Fra rene konsulenter til større aktører i bygg- og anleggsbransjen.

Digital/media – Konsulentvirksomheter, men også andre som fokuserer på digitale tjenester og løsninger.

Handel – Alt fra enkeltstående, kjeder og større virksomheter, til rene e-handelsaktører.

Helse/utdanning – Omfatter både skoler og ulike fagmiljøer innen helse og kompetanseheving.

Idrett/aktivitet – Fra større organisasjoner til digitale konsepter og løsninger for fysisk aktivitet.

Konsulent/rådgivning – Fra rådgivende fagmiljøer til de som tilbyr ulike former for tjenester.

Kultur/livssyn – Kunst, kultur, skole og utdanning og ulike livssynsaktører med klare verdisett.

Media/kommunikasjon – Utvikling av medieplattformer og bistand til større mediaaktører.

Offentlig/organisasjon – Større virksomheter, stiftelser og andre med viktige oppgaver i samfunnet.

Reiseliv/servering – Fra tilbydere og destinasjoner til kommersielle operatører, byråer og media.

Transport/kommunikasjon – Ulike former for virksomheter innen transport og kommunikasjon.