Digital strategi for fremtidens kristne forlag, 4 forlag ble til ETT. 2004 – 2006.