Bache Gabrielsen

Ledende «norsk» Cognacimportør. Kommunikasjonsrådgivning og nettsted. 2011 – 2017.